V: 粉體閥

KV01電動雙錐閥(漏斗外形、筒狀外形)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV01

電動雙錐閥(漏斗外形)

用於高塵量及高負壓之系統。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KV02

電動雙錐閥(直筒外形)

用於高塵量及高負壓之系統。


KV03雙擺閥(氣動式)

 

 

KV03

雙擺閥(氣動式)

用於低負壓之系統。


KV04雙擺閥 (電動式)

 

 

KV04

雙擺閥 (電動式)

用於低負壓之系統。