F:小型集塵機


KF01-1-小型集塵機(圓形短濾袋)KF01-2-小型集塵機 (圓形短濾袋)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KF01

小型集塵機
(圓形短濾袋)

直立安裝

用於倉頂通風或皮帶輸送機

轉運站之集塵。


KF02-1-小型集塵機 (信封型濾袋)
KF02-2-小型集塵機 (信封型濾袋)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KF02

小型集塵機
(信封型濾袋)

直立或側向安裝

用於倉頂通風或皮帶輸送機

轉運站之集塵,所需空間較小。


KF03-小型集塵機 (彈夾式濾袋)

 

 

 

 

 

 

KF03

小型集塵機
(彈夾式濾袋)

直立安裝

用於倉頂通風或皮帶輸送機

轉運站之集塵。


KF04-小型集塵機 (橢圓形濾袋)

 

 

KF04

小型集塵機
(橢圓形濾袋)

直立或側向安裝