C:鏈條輸送機


KC01-鏈條輸送機—單排鏈(物料連續)

 

 

KC01

鏈條輸送機—單排鏈
(物料連續)

用於潮濕或黏滯性物料。


KC02-鏈條輸送機—雙排鏈(物料連續)

 

 

KC02

鏈條輸送機—雙排鏈
(物料連續)

用於潮濕或黏滯性物料。


KC03-鏈條輸送機—雙排鏈 (物料不連續)

 

 

KC03

鏈條輸送機—雙排鏈
(物料不連續)

用於木屑之輸送。

KA04鏈條輸送機—單排鏈

 

 

KC04

鏈條輸送機—單排鏈
(物料不連續)

用於乾鬆物料之輸送。

KC_鏈條輸送機—皮帶落料回收專用


鏈條輸送機—皮帶落料回收專用

KC05-頭輪落料回收

 

 

KC05

頭輪落料回收


KC06-尾輪落料回收

 

 

KC06

尾輪落料回收

KC07-鏈條輸送機—集中回收

 

 

KC07

鏈條輸送機—集中回收
漏斗收集後側向回收
(鐘擺式斗升機)